Project

Waarom Infectieradar.be?

We weten dat veel mensen met een besmetting met het nieuwe coronavirus milde of weinig klachten hebben en niet naar de huisarts gaan. Ook wordt niet iedereen getest. Zo is het lastig te volgen hoe het nieuwe coronavirus zich ontwikkelt in België. Met hulp van mensen uit het hele land kan dat beter en kunnen we samen de vinger aan de pols houden. Zeker wanneer maatregelen worden versoepeld is het belangrijk om ook naar klachten te kijken die niet bij de huisarts worden gemeld.

Hoe werkt Infectieradar.be?

Mensen die zich als deelnemer aan Infectieradar.be hebben aangemeld geven één keer per week door aan Infectieradar.be of zij in de afgelopen week koorts of andere klachten hadden. Hiermee kunnen we volgen hoe gezondheidsklachten verspreid zijn in België en hoe zich dat ontwikkelt in de tijd. Die gegevens kunnen we gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van het nieuwe coronavirus. In de toekomst kunnen we dat ook voor andere virussen en infectieziekten gebruiken.

Deelnemers ontvangen eerst een registratie met vragen over hun achtergrond. Over hun werk, leeftijd, en bestaande ziekten en aandoeningen. Daarna krijgen zij elke week een e-mail met de vraag of en zo ja, welke klachten zij in de afgelopen week hadden. Het gaat dan om klachten als een loopneus, hoesten, niezen en koorts. Ook als iemand geen klachten heeft is dit belangrijk om in te vullen. Als de deelnemer geen klachten heeft duurt het invullen ongeveer 30 seconden.  Bij klachten kost invullen van de vragenlijst ongeveer 3 tot 5 minuten tijd.


Infectieradar.be krijgt financiële steun van het EU Horizon 2020 programma.

Infectieradar.be is onderdeel van het Europees consortium Influenzanet.

Infectieradar.be verwerkt persoonsgegevens op een rechtmatige manier, conform de wet en GDPR regelgeving. Hierover kan je meer lezen in het Formulier Geïnformeerde Toestemming.